Обща информация

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Обособена позиция  №1: Мляко и млечни хранителни продукти;

Обособена позиция  №2: Хляб и тестени изделия;

Обособена позиция  №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;

Обособена позиция  №4:  Пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция  №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.

Comments are closed.