Обща информация

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги, благоустрояване, обособяване и изграждане на нови паркинги и зони за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в пет обособени позиции :

Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 2: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 3: Изпълнение на СМР по ремонт на паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 4: Изпълнение на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на паркинги и прилежащи пространства на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 5: Изпълнение на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на зони за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

 

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Южен“

 

Comments are closed.