Текущи документи и плащания по договор (Обособена позиция № 1)

Договор № 14-РЮ-45/03.11.2014 г.
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1. 16.01.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 3240.00 лева за м. Декември 2014 г. Фактура № 0000001488/05.01.2015 г.
2.  23.01.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3240.00 лева  за м. Януари 2015 г. Фактура №1501/15.01.2015 г.
3.  12.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 4320.00 лева  за м. Януари 2015 г. Фактура №1518/15.01.2015 г.
4.  27.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3600.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура №1542/16.02.2015 г.
5.  12.03.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3600.00 лева  за м. Февруари 2015 г. Фактура №1550/04.03.2015 г.
6.  23.03.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2880.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура №1565/16.03.2015 г.
7.  08.04.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  4680.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура №1581/01.04.2015 г.
8.  15.04.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1440.00 лева  за м. април 2015 г. Фактура №1594/07.04.2015 г.
9.
10.
11.
12.

Comments are closed.