Обща информация

Обществена поръчка публикувана в регистъра на АОП под N 01418-2015-0002,  с предмет :

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“-ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 1- ДО 200 ДУШИ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 2 – ДО 150 ДУШИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В КВ. „КОМАТЕВО“- ДО 60 ДУШИ“

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 13.11.2015 г. от 11:30 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Южен“

 

Comments are closed.