Обща информация

„Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен”

В А Ж Н О :

Отварянето на постъпилите оферти  ще се извърши на 23 септември 2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на районната администрация – бул. Македония 73А. 

Comments are closed.