Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана № 9045846/ 11.09.2015 г в регистъра на АОП ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045846

 

Comments are closed.