Обща информация

Обществена поръчка публикувана в регистъра на АОП под N 01418-2015-0001,  с предмет :

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПО ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I-ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 1- ДО 150 ДУШИ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II-ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 2- ДО 100 ДУШИ“

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, за обособена позиция 1, ще се извърши на 02.12.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда, бул. Македония 73А.

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, за обособена позиция 2, ще се извърши на 04.12.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда, бул. Македония 73А.

 

Comments are closed.