Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 15/3/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190331
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби"
Описание: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 1000 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя черен емайл лак; • Допълнителна обработка: два броя хоризонтални, жълти светлоотразителни ленти; • PVC тапа ф 89/96 мм; • Материал: Тръба ф 89/4,5 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп БДС EN 10255:2005+А1:2007. Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 350 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя оранжев емайл лак RAL 2004; • Устройството да е с двустепенно фиксиране: хоризонтално и вертикално; • Допълнително устройство: заключващ механизъм; • Материал: Тръба ф 45/4 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп EN 10255:2005+А1:2007; основна планка с дебелина 3 мм с размери 350/500 мм от листова стомана ВСт.3сп.
Номер на преписка в АОП: 9086732
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 43916.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/3/19 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc Обява15.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 97 kB
docx ДОКУМЕНТАЦИЯ15.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 43 kB
docx образци декларации15.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 26 kB
docx договор ОП 115.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 36 kB
docx договор ОП 215.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 37 kB
doc Техническо предложение ОП115.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 45 kB
doc Техническо предложение ОП215.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 46 kB
doc Ценово предложение ОП 115.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 40 kB
doc Ценово предложение ОП 215.03.2019 10:14 Севдалина Цветкова 40 kB
pdf протокол02.04.2019 10:21 Севдалина Цветкова 6 MB

Comments are closed.