Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 14/2/19 11:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901030
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „ Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба“ Обособена позиция №2 „ Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА -БЮЛЕТИН САПИ СЛЕДВА ДА Е АКТУАЛЕН КЪМ ДАТА 13.03.2019 ГОД.!!!
Номер на преписка в АОП: 878024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 373986.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/3/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf решение14.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf Обявление14.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 4 MB
doc Образец 114.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 40 kB
zip еедоп ОБРАЗЕЦ 214.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 88 kB
docx Образец 3 техническо предложение ОП114.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 28 kB
docx Образец 3 техническо предложение ОП214.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 27 kB
docx Образец 4 технически спецификации ОП114.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 24 kB
docx Образец 4 технически спецификации ОП214.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 28 kB
xls Ценово предложение ОП 1 Образец 414.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 51 kB
xls Ценово предложение ОП 2 Образец 414.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 69 kB
doc Договор ОП114.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 169 kB
doc Договор ОП214.02.2019 10:25 Севдалина Цветкова 167 kB
docx документация14.02.2019 10:33 Севдалина Цветкова 60 kB
pdf ДОКЛАД19.04.2019 11:30 Севдалина Цветкова 3 MB
pdf ПРОТОКОЛ19.04.2019 11:30 Севдалина Цветкова 7 MB
pdf решение 619.04.2019 16:29 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf Договор ОП106.06.2019 9:02 Севдалина Цветкова 15 MB
pdf Договор ОП206.06.2019 9:02 Севдалина Цветкова 14 MB

Comments are closed.