id009 – Пристройка и реконструкция на детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 груи в УПИ ІІ-354.984,ОДЗ кв.39а, по плана на кв. Коматево, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 24/8/16 4:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1608009
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ. „РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ"
Описание: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ.
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1000000 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 24.08.2016 – 16:07ч

Документация за участие – 24.08.2016 – 16:35ч

Разяснения по документацията за участие – 16.09.206 – 14:10ч

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Протокол РалицаПротокол Ралица
17.10.2016 17:08 Севдалина Цветкова 8 MB
pdf Решение РалицаРешение Ралица
17.10.2016 17:11 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf ралица приложения18.09.2017 15:57 Севдалина Цветкова 849 kB
pdf договор дг ралица18.09.2017 15:57 Севдалина Цветкова 5 MB
pdf анекс 122.11.2017 9:56 Севдалина Цветкова 75 kB

Comments are closed.