id028 – Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 18/7/18 10: 00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807028
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти, чийто количества и характеристики са указани в документацията '"Технически спецификации" в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в списък на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, приложен в документацията.
Номер на преписка в АОП: 01418-2018-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 357483.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/8/18 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032/276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение18.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf Обявление18.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 3 MB
docx документация18.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 65 kB
doc Образец 118.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 40 kB
doc Образец 218.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 209 kB
docx Образец 3 техническо предложение 318.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 25 kB
doc Проект договор18.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 166 kB
zip espd-request18.07.2018 9:53 Севдалина Цветкова 88 kB
pdf Разяснения №123.07.2018 11:31 Севдалина Цветкова 1 MB
docx Технически спецификации27.07.2018 11:13 Севдалина Цветкова 27 kB
xls Ценово предложение Образец 4-коригиран27.07.2018 11:13 Севдалина Цветкова 88 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация27.07.2018 11:17 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf Протокол_30.08.2018 15:28 Севдалина Цветкова 8 MB
pdf доклад_30.08.2018 15:28 Севдалина Цветкова 9 MB
pdf решение за избор на изпълнител_30.08.2018 15:28 Севдалина Цветкова 1 MB
doc договор28.09.2018 14:45 Севдалина Цветкова 173 kB

Comments are closed.