id027 -Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 19/6/18 2:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806027
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2018-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 90000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032/276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx документация19.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 59 kB
doc договор19.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 165 kB
doc Образец 119.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 41 kB
doc Образец 219.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 209 kB
docx Образец 3 техническо предложение19.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 26 kB
docx техническа спецификация19.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 18 kB
xls Ценово предложение Образец 419.06.2018 14:26 Севдалина Цветкова 49 kB
pdf решение19.06.2018 16:25 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf обявление19.06.2018 16:25 Севдалина Цветкова 3 MB
pdf протокол_cor17.07.2018 10:53 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf Решение изпълнител_cor17.07.2018 10:53 Севдалина Цветкова 1 003 kB
pdf Договор04.09.2018 15:05 Севдалина Цветкова 12 MB

Comments are closed.