id025 -Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

Дата и час на публикуване: 4/5/18 11:27 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804025
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Описание: Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа и прилежаща улична регулация. Извършване на СМР за ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от асфалтобетон, вибропресовани или бетонови елементи и павета, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др.
Номер на преписка в АОП: 845473
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 880000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/6/18 7:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf решение04.05.2018 11:46 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf обявление04.05.2018 11:46 Севдалина Цветкова 3 MB
docx документация04.05.2018 11:46 Севдалина Цветкова 49 kB
rar образци04.05.2018 11:46 Севдалина Цветкова 341 kB
pdf Протокол от работа на комисия20.06.2018 16:43 Севдалина Цветкова 8 MB
pdf решение за избор на изпълнител20.06.2018 16:43 Севдалина Цветкова 861 kB
pdf решение за избор на изпълнител изменение27.07.2018 14:24 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf Договор ОП 1_cor13.08.2018 16:09 Севдалина Цветкова 5 MB
pdf Договор ОП 2_cor13.08.2018 16:09 Севдалина Цветкова 7 MB
pdf Договор оп 3_cor04.09.2018 14:18 Севдалина Цветкова 7 MB
pdf решение за прекратяване ОП 416.10.2018 15:48 Севдалина Цветкова 1 MB

Comments are closed.