id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/2/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка до ежедневни доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в Списъка на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, посочен в документацията
Номер на преписка в АОП: 9072756
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69783 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc ОБЯВА 106.02.2018 14:09 Севдалина Цветкова 93 kB
rar образци06.02.2018 14:09 Севдалина Цветкова 80 kB
docx документация06.02.2018 14:09 Севдалина Цветкова 49 kB
doc договор06.02.2018 14:09 Севдалина Цветкова 174 kB
pdf протокол14.02.2018 12:41 Севдалина Цветкова 183 kB

Comments are closed.