id020 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 13/4/17 2:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704020
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели; Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване; Обособена позиция ОП 3- Доставка на килими и инвентар; Обособена позиция ОП 4- Доставка на кухненска посуда.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 62750 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 1:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx ДОКУМЕНТИ13.04.2017 14:50 Севдалина Цветкова 55 kB
doc ОБЯВА13.04.2017 14:50 Севдалина Цветкова 107 kB
rar образци13.04.2017 14:50 Севдалина Цветкова 310 kB
doc ОБЯВА коригирана18.04.2017 15:02 Севдалина Цветкова 107 kB
docx договор ОП 115.06.2017 16:41 Севдалина Цветкова 40 kB
docx договор ОП 215.06.2017 16:41 Севдалина Цветкова 39 kB
docx договор ОП 415.06.2017 16:41 Севдалина Цветкова 38 kB

Comments are closed.