id019 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 7/4/17 12:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704019
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: Доставяне на електрическа енергия и извършване на дейности по включване в балансираща група и координирането ѝ.
Номер на преписка в АОП: 9063155
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 35000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc ОБЯВА07.04.2017 12:58 Севдалина Цветкова 93 kB
docx документация07.04.2017 12:58 Севдалина Цветкова 42 kB
rar образци07.04.2017 12:58 Севдалина Цветкова 114 kB
docx Протокол27.04.2017 15:30 Севдалина Цветкова 34 kB

Comments are closed.