id018 -„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 6/4/17 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704018
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен“
Описание: Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район "Южен“ франко складовете на детските заведение по предварителна заявка за вид и количество на артикулите.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 738833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 11/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/5/17 11:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx документация06.04.2017 15:31 Севдалина Цветкова 70 kB
doc Образец 106.04.2017 15:31 Севдалина Цветкова 41 kB
doc Образец 206.04.2017 15:31 Севдалина Цветкова 209 kB
xls Ценово предложение Образец 606.04.2017 15:31 Севдалина Цветкова 59 kB
pdf договор - профил28.08.2017 16:43 Севдалина Цветкова 3 MB
pdf техническо, ценово, сапи - профил28.08.2017 16:49 Севдалина Цветкова 3 MB

Comments are closed.