id017 -„Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“

Дата и час на публикуване: 22/3/17 12:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201703017
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“
Описание: Съобщение На вниманието на всички заинтересовани лица. Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 10.04.2017 г. от 11:00ч в заседателната зала на район "Южен" -община Пловдив, ул. "Македония" №73а, ет. 2.
Номер на преписка в АОП: 9062564
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 125000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc ОБЯВА22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 103 kB
docx ДОКУМЕНТИ22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 56 kB
doc КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 233 kB
rar ПРОЕКТ ДИМИТЪР ТАЛЕВ22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 2 MB
rar ПРОЕКТ ПЪТНА22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 3 MB
rar образци22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 146 kB
pdf разрешение за строеж22.03.2017 12:58 Севдалина Цветкова 569 kB
docx Протокол18.04.2017 17:07 Севдалина Цветкова 35 kB
pdf договор паркинг15.08.2017 11:26 Севдалина Цветкова 3 MB

Comments are closed.