id016 -Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 21/2/17 2:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702016
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 9061648
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69992 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/3/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc ОБЯВА21.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 86 kB
docx документация21.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 56 kB
doc Образец 121.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 40 kB
doc Образец 221.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 208 kB
docx Образец 3 техническо предложение ОП121.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 22 kB
xls Образец 421.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 44 kB
doc Проект на договор21.02.2017 14:44 Севдалина Цветкова 167 kB
docx съобщение за провеждане на жребий01.03.2017 15:47 Севдалина Цветкова 13 kB
docx протокол07.03.2017 16:22 Севдалина Цветкова 34 kB
doc договор07.04.2017 13:32 Севдалина Цветкова 175 kB

Comments are closed.