id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 13/2/17 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69691 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx документация13.02.2017 13:19 Севдалина Цветкова 61 kB
doc Образец 113.02.2017 13:19 Севдалина Цветкова 40 kB
doc Образец 213.02.2017 13:19 Севдалина Цветкова 210 kB
docx Образец 3 техническо предложение 313.02.2017 13:19 Севдалина Цветкова 28 kB
xls Образец 413.02.2017 13:25 Севдалина Цветкова 36 kB
doc Проект на договор13.02.2017 13:25 Севдалина Цветкова 168 kB
docx протокол23.02.2017 14:16 Севдалина Цветкова 34 kB
doc договор07.04.2017 13:37 Севдалина Цветкова 173 kB
pdf договор и приложения15.08.2017 10:41 Севдалина Цветкова 5 MB

Comments are closed.