id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 1/12/16 1:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 79166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/16 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx документация01.12.2016 13:52 Севдалина Цветкова 64 kB
doc Образец 101.12.2016 13:52 Севдалина Цветкова 42 kB
doc Образец 201.12.2016 13:52 Севдалина Цветкова 209 kB
docx Образец 3 техническо предложение01.12.2016 13:52 Севдалина Цветкова 26 kB
docx Образец 401.12.2016 13:52 Севдалина Цветкова 16 kB
xls Ценово предложение Образец 601.12.2016 13:52 Севдалина Цветкова 50 kB
docx Проект договор Образец 501.12.2016 13:58 Севдалина Цветкова 40 kB
pdf доклад18.01.2017 16:58 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf Решение за избор на изпълнител18.01.2017 16:58 Севдалина Цветкова 572 kB
pdf договор25.09.2017 14:24 Севдалина Цветкова 3 MB
pdf ценово предложение25.09.2017 14:24 Севдалина Цветкова 798 kB
pdf техническо предложение25.09.2017 14:24 Севдалина Цветкова 1 MB

Comments are closed.