id012 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2/12/16 10:19 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612012
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 760833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/1/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx документация02.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 71 kB
doc Образец 102.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 41 kB
docx Образец 3 техническо предложение 302.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 26 kB
docx Образец 402.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 16 kB
docx Проект договор Образец 502.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 40 kB
xls Ценово предложение Образец 602.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 55 kB
doc Образец 202.12.2016 10:30 Севдалина Цветкова 209 kB
docx ДОКЛАД30.01.2017 15:05 Севдалина Цветкова 30 kB
docx решение30.01.2017 15:05 Севдалина Цветкова 23 kB
docx протокол30.01.2017 15:05 Севдалина Цветкова 41 kB
pdf договор и приложения25.09.2017 14:38 Севдалина Цветкова 5 MB
pdf ценово предложение25.09.2017 14:38 Севдалина Цветкова 1 MB

Comments are closed.