id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен

Дата и час на публикуване: 28/11/16 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611011
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 829166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 04/01/2017
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx документация28.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 70 kB
doc Образец 128.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 41 kB
doc Образец 228.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 209 kB
docx Образец 3 техническо предложение 328.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 26 kB
docx Образец 428.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 16 kB
docx Проект договор Образец 528.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 40 kB
xls Ценово предложение Образец 628.11.2016 13:46 Севдалина Цветкова 54 kB
pdf Протокол 111.01.2017 13:57 Севдалина Цветкова 2 MB
docx протокол 209.02.2017 12:24 Севдалина Цветкова 31 kB
docx ДОКЛАД09.02.2017 12:24 Севдалина Цветкова 31 kB
docx решение09.02.2017 12:24 Севдалина Цветкова 22 kB
pdf протокол 311.12.2017 15:36 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf Протокол 419.02.2018 16:00 Севдалина Цветкова 5 MB
pdf ДОКЛАД 16.02.19.02.2018 16:00 Севдалина Цветкова 8 MB
pdf РЕШЕНИЕ 48 РОП 419.02.2018 16:00 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf договор мляко30.10.2018 15:54 Севдалина Цветкова 10 MB

Comments are closed.