id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 3/11/16 10:28 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на 11.11.2016 г. на 10:00 часа в административната сграда район „Южен“ – Община Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/11/2016
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx Образец 303.11.2016 10:41 Севдалина Цветкова 15 kB
docx Образец 403.11.2016 10:41 Севдалина Цветкова 17 kB
docx Проект договор03.11.2016 10:41 Севдалина Цветкова 38 kB
docx документи03.11.2016 10:41 Севдалина Цветкова 60 kB
xls Ценово предложение Образец 2 актуализирана08.11.2016 16:19 Севдалина Цветкова 58 kB
docx Образец 109.11.2016 12:46 Севдалина Цветкова 23 kB
pdf протокол ясли 123.11.2016 16:21 Севдалина Цветкова 243 kB
pdf договор плодове и зеленчуци25.09.2017 15:31 Севдалина Цветкова 3 MB
pdf ценово предложение плод.25.09.2017 15:31 Севдалина Цветкова 1 MB

Comments are closed.