Текущи документи и плащания по договора

Плащане_04_2016_СМР_ОП3

Плащане_03_2016_СМР_ОП1

Плащане_03_2016_СМР_ОП2

Плащане_03_2016_СМР_ОП3

Договор №
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1.  30.06.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  29 937.84 лв. Фактура N 0000000002/19.06.2015г.
2.  16.06.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  9 933.18 лв.  Фактура N 0000000001/10.06.2015г.
3.  17.07.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  93 030.44 лв.  Фактура N 0000000006/09.07.2015г.
4. 06.07.2015г. 17.07.2015 г. 24.07.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  80 751.85 лв.  Фактури N N 0000000002/19.06.2015г. 0000000005/09.07.2015г.  0000000007/21.07.2015г.
5.  13.08.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  16 560.34 лв.  Фактура N 0000000009/10.08.2015г.
6. 05.08.2015г. 13.08.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  40 379.75 лв.  Фактури N N 0000000008/28.07.2015г. 0000000010/10.08.2015г.
7.   06.07.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  22 047.44 лв.  Фактура N 0000000011/11.08.2015г.
8.  03.09.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  14 217.92 лв.  Фактура N 0000000014/01.09.2015г.
9.   03.09.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  87 134.73 лв.  Фактури N N 0000000012/01.09.2015г. 0000000013/01.09.2015г.
10.  19.10.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  42 149.42 лв.   Фактура N 0000000017/07.10.2015г.
11.  14.10.2015 г. ДЗЗД „АРТПЪТ“  81 388.75 лв.  Фактури N N 0000000015/06.10.2015г. 0000000016/06.10.2015г.
12.  23.12.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  3 653.75 лв.  Фактура N 0000000022/14.12.2015г.

Comments are closed.