Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

решение

One thought on “Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

  1. Решение за класиране на кандидатите и обявяване на изпълнител.