Текущи документи и плащания по договор (Обособена позиция № 3)

Договор № 14-РЮ-47/ 03.11.2014 г.
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1 16.01.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 972.00 лева за м. Декември 2014 г. Фактура № 1490/05.01.2015 г.
2  23.01.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  972.00 лева  за м. Януари 2015 г. Фактура № 1500/15.01.2015 г.
3  12.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1296.00 лева за м. Януари 2015 г. Фактура № 1520/02.02.2015 г.
4   27.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1080.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1545/16.02.2015 г.
5  12.03.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1080.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1552/04.03.2015 г.
6 23.03.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 864.00 лева за м. март2015 г. Фактура № 1567/16.03.2015 г.
7 08.04.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 1404.00 лева за м. март2015 г. Фактура № 1583/01.04.2015 г.
8 15.04.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 432.00 лева за м. март2015 г. Фактура № 1597/07.04.2015 г.
9
10
11
12

Comments are closed.