Текущи документи и плащания по договор (Обособена позиция № 2)

Договор № 14-РЮ-46/ 03.11.2014 г.
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1 16.01.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 2430.00 лева за м. Декември 2014 г. Фактура № 1489/05.01.2015 г.
2  23.01.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2430.00 лева за м. Януари 2015 г. Фактура № 1503/15.01.2015 г.
3  12.02.2015   ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3240.00 лева за м. Януари 2015 г. Фактура № 1519/02.02.2015 г.
4  27.02.2015   ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2700.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1544/16.02.2015 г.
5  13.03.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2700.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1551/04.03.2015 г.
6  23.03.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2160.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура № 1566/16.03.2015 г.
7  08.04.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3510.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура № 1582/01.04.2015 г.
8  15.04.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1080.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура № 1596/07.04.2015 г.
9
10
11
12

Comments are closed.