Публична покана № 9033869/ 19.09.2014 г по чл.101б на ЗОП

Публична покана № 9033869/ 19.09.2014 г. в регистъра на АОП ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Южен“ – Община Пловдив“, в три обособени позиции

PermalinkПублична покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033869

 

Comments are closed.