Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 14/2/19 11:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901030
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „ Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба“ Обособена позиция №2 „ Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА -БЮЛЕТИН САПИ СЛЕДВА ДА Е АКТУАЛЕН КЪМ ДАТА 13.03.2019 ГОД.!!!
Номер на преписка в АОП: 878024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 373986.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/3/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032276116