id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/2/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка до ежедневни доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в Списъка на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, посочен в документацията
Номер на преписка в АОП: 9072756
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69783 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116