id024 -Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 17/4/18 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804024
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 36-52 Обособена позиция №2: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 68-84 Обособена позиция №3: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.4 по плана на кв. "Южен", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.1110 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Асен Христофоров" № 2-6, гр. Пловдив Обособена позиция №4: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив Обособена позиция № 5: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I - жил. строителство, кв.9 по рег. плана на кв."Хр. Ботев-Юг", гр. Пловдив, С административен адрес: ул. "Спартак", гр. Пловдив
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 785000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/5/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт; инж. Константин Георгинов
Телефон за контакт: 032 276116; 032 279106

id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/2/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка до ежедневни доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в Списъка на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, посочен в документацията
Номер на преписка в АОП: 9072756
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69783 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id022 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

Дата и час на публикуване: 4/10/17 2:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710022
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: № Вид Параметри Количество брой 1 Пералня Фронтално зареждане, енергиен клас А++ (мин), капацитет 10 кг., 4 2 Месомелачка (професионална) Правоъгълен корпус и подвижна мелеща част, капацитет : 220 кг. ч, мощност 1,1, кW, 230 V, мин. две решетки, неръждаем корпус 2 3 Фризер Вертикален, капацитет-мин. 224 л., енергиен клас А+ + 1 4 Фризер Хоризонтален, капацитет - мин 400 л., енергиен клас А+ 1 5 Хладилник с фризер Общ капацитет мин. 337 л. , енергиен клас А+ + 1 6 Пасатор вертикален (професионален) Комплект за бъркане и пасиране, потопяема пасираща приставка мин.29 см. Мощност 400W, 13000-14000 оборота в мин. 2 На вниманието на заинтересованите лица: Да се вземат предвид разясненията дадени в прикачените файлове!
Номер на преписка в АОП: 9068931
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 8000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 11/10/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/10/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id021 -Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 11/9/17 1:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201709021
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив“
Описание: Извършване на СМР за полагане специална антибактериална настилка в медицински кабинети, разположени в сградите на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив. Ремонтните дейности също така включват: монтаж на защитни протектори от ПДЧ по стени на помещенията, изработка и монтаж на декоративни защитни решетки от ПДЧ, частично прешпакловане и боядисване с латексна боя, подмяна на фасадна дограма, доставка и монтаж на подпрозоречни дъски, комарници и механизми за двуосно отваряне на съществуваща дограма.
Номер на преписка в АОП: 9068154
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 25000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/9/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/9/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id020 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 13/4/17 2:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704020
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели; Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване; Обособена позиция ОП 3- Доставка на килими и инвентар; Обособена позиция ОП 4- Доставка на кухненска посуда.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 62750 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 1:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id019 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 7/4/17 12:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704019
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: Доставяне на електрическа енергия и извършване на дейности по включване в балансираща група и координирането ѝ.
Номер на преписка в АОП: 9063155
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 35000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id018 -„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 6/4/17 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704018
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен“
Описание: Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район "Южен“ франко складовете на детските заведение по предварителна заявка за вид и количество на артикулите.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 738833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 11/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/5/17 11:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id017 -„Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“

Дата и час на публикуване: 22/3/17 12:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201703017
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“
Описание: Съобщение На вниманието на всички заинтересовани лица. Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 10.04.2017 г. от 11:00ч в заседателната зала на район "Южен" -община Пловдив, ул. "Македония" №73а, ет. 2.
Номер на преписка в АОП: 9062564
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 125000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id016 -Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 21/2/17 2:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702016
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 9061648
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69992 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/3/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 13/2/17 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69691 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id014 -Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 5/12/16 11:15 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Defaul Value
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0007
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 429458.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/1/17 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id012 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2/12/16 10:19 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612012
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 760833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/1/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 1/12/16 1:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 79166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/16 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен

Дата и час на публикуване: 28/11/16 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611011
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 829166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 04/01/2017
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 3/11/16 10:28 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на 11.11.2016 г. на 10:00 часа в административната сграда район „Южен“ – Община Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/11/2016
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id009 – Пристройка и реконструкция на детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 груи в УПИ ІІ-354.984,ОДЗ кв.39а, по плана на кв. Коматево, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 24/8/16 4:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1608009
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ. „РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ"
Описание: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ.
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1000000 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 24.08.2016 – 16:07ч

Документация за участие – 24.08.2016 – 16:35ч

Разяснения по документацията за участие – 16.09.206 – 14:10ч

 

id008 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 30/5/16 11:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1605008
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“-община Пловдив” в пет обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Обособена позиция №4: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти;
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 2723960 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 30.05.2016г – 11:32ч

Документация за участие – 30.05.2016 – 10:00ч

Разяснения по документацията за участие – 14.06.2016 – 09:00ч

Решения за промяна в документацията – 27.06.2016 – 11:10ч: Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Документи нови

Нови образци

Информация до всички заинтересовани лица - 11.07.2016 – 15:14ч : Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.