Текущи документи и плащания по договора

Плащане_04_2016_СМР_ОП3

Плащане_03_2016_СМР_ОП1

Плащане_03_2016_СМР_ОП2

Плащане_03_2016_СМР_ОП3

Договор №
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1.  30.06.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  29 937.84 лв. Фактура N 0000000002/19.06.2015г.
2.  16.06.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  9 933.18 лв.  Фактура N 0000000001/10.06.2015г.
3.  17.07.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  93 030.44 лв.  Фактура N 0000000006/09.07.2015г.
4. 06.07.2015г. 17.07.2015 г. 24.07.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  80 751.85 лв.  Фактури N N 0000000002/19.06.2015г. 0000000005/09.07.2015г.  0000000007/21.07.2015г.
5.  13.08.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  16 560.34 лв.  Фактура N 0000000009/10.08.2015г.
6. 05.08.2015г. 13.08.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  40 379.75 лв.  Фактури N N 0000000008/28.07.2015г. 0000000010/10.08.2015г.
7.   06.07.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  22 047.44 лв.  Фактура N 0000000011/11.08.2015г.
8.  03.09.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  14 217.92 лв.  Фактура N 0000000014/01.09.2015г.
9.   03.09.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  87 134.73 лв.  Фактури N N 0000000012/01.09.2015г. 0000000013/01.09.2015г.
10.  19.10.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  42 149.42 лв.   Фактура N 0000000017/07.10.2015г.
11.  14.10.2015 г. ДЗЗД „АРТПЪТ“  81 388.75 лв.  Фактури N N 0000000015/06.10.2015г. 0000000016/06.10.2015г.
12.  23.12.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  3 653.75 лв.  Фактура N 0000000022/14.12.2015г.

Протоколи от разглеждане на ценови оферти на допуснатите кандидати

Договор за обществена поръчка

Dokumenti_pozicya_1

Dokumenti_pozicya_2

Dokumenti_pozicya_ 3

Протокол на комисията за отваряне на офертите

Протокол на комисията за отваряне на офертите

protokol oferti

протокол 2.compressed

Протокол 3.compressed

 

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

решение

Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка

Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка

PK otvaryane na cenovi oferti

Решения за промяна в документацията

Reshenie_promqna_641228-07-01-2015

Линк към АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=641228

 

Разяснения по документацията за участие

razyasnenie_45-7000-6-1_07-01-2015

razyasnenie_44-7000-1583-1_19-12-2014

teh_specif_API_Obshtina_Plovdiv

Гаранции

Информация за освободени гаранции за участие