Текущи документи и плащания по договор (Обособена позиция № 1)

Договор № 14-РЮ-45/03.11.2014 г.
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1. 16.01.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 3240.00 лева за м. Декември 2014 г. Фактура № 0000001488/05.01.2015 г.
2.  23.01.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3240.00 лева  за м. Януари 2015 г. Фактура №1501/15.01.2015 г.
3.  12.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 4320.00 лева  за м. Януари 2015 г. Фактура №1518/15.01.2015 г.
4.  27.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3600.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура №1542/16.02.2015 г.
5.  12.03.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3600.00 лева  за м. Февруари 2015 г. Фактура №1550/04.03.2015 г.
6.  23.03.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2880.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура №1565/16.03.2015 г.
7.  08.04.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  4680.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура №1581/01.04.2015 г.
8.  15.04.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1440.00 лева  за м. април 2015 г. Фактура №1594/07.04.2015 г.
9.
10.
11.
12.

Текущи документи и плащания по договор (Обособена позиция № 2)

Договор № 14-РЮ-46/ 03.11.2014 г.
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1 16.01.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 2430.00 лева за м. Декември 2014 г. Фактура № 1489/05.01.2015 г.
2  23.01.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2430.00 лева за м. Януари 2015 г. Фактура № 1503/15.01.2015 г.
3  12.02.2015   ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3240.00 лева за м. Януари 2015 г. Фактура № 1519/02.02.2015 г.
4  27.02.2015   ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2700.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1544/16.02.2015 г.
5  13.03.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2700.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1551/04.03.2015 г.
6  23.03.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  2160.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура № 1566/16.03.2015 г.
7  08.04.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  3510.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура № 1582/01.04.2015 г.
8  15.04.2015  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1080.00 лева  за м. март 2015 г. Фактура № 1596/07.04.2015 г.
9
10
11
12

Текущи документи и плащания по договор (Обособена позиция № 3)

Договор № 14-РЮ-47/ 03.11.2014 г.
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1 16.01.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 972.00 лева за м. Декември 2014 г. Фактура № 1490/05.01.2015 г.
2  23.01.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  972.00 лева  за м. Януари 2015 г. Фактура № 1500/15.01.2015 г.
3  12.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1296.00 лева за м. Януари 2015 г. Фактура № 1520/02.02.2015 г.
4   27.02.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1080.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1545/16.02.2015 г.
5  12.03.2015 г.  ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова”  1080.00 лева за м. Февруари 2015 г. Фактура № 1552/04.03.2015 г.
6 23.03.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 864.00 лева за м. март2015 г. Фактура № 1567/16.03.2015 г.
7 08.04.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 1404.00 лева за м. март2015 г. Фактура № 1583/01.04.2015 г.
8 15.04.2015 г. ЕТ „Експрес-Д-Ангелина Трайкова” 432.00 лева за м. март2015 г. Фактура № 1597/07.04.2015 г.
9
10
11
12

Договор №14-РЮ-47/03.11.2014 по обособена позиция 3

pdf-blueDOGOVOR-OP3-14-RU-47-03-11-2014

Договор №14-РЮ-46/03.11.2014 по обособена позиция 2

pdf-blue DOGOVOR-OP2-14-RU-46-03-11-2014

Договор №14-РЮ-45/03.11.2014 по обособена позиция 1

pdf-blueDOGOVOR-OP1-14-RU-45-03-11-2014

 

Протокол на комисията

pdf-blue Изтеглете от тук ПРОТОКОЛ – публикуван на 07.10.2014г., 16:30 ч.

Публична покана № 9033869/ 19.09.2014 г по чл.101б на ЗОП

Публична покана № 9033869/ 19.09.2014 г. в регистъра на АОП ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Южен“ – Община Пловдив“, в три обособени позиции

PermalinkПублична покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033869