ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016

DateTitleCategories
2018/04/17id024 -Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/02/06id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/10/04id022 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/09/11id021 -Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/04/13id020 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/04/07id019 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/04/06id018 -„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/03/22id017 -„Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/02/21id016 -Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/02/13id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община ПловдивСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2016/12/05id014 -Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/12/02id012 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/12/01id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/11/28id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район ЮженОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/11/03id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2016/08/24id009 – Пристройка и реконструкция на детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 груи в УПИ ІІ-354.984,ОДЗ кв.39а, по плана на кв. Коматево, гр. ПловдивДРУГИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/05/30id008 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016