ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016

DateTitleCategories
2019/06/18Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции:СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2019/03/15Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции:СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2019/02/14Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции:> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/11/13Доставка на гориво /природен газ/ до котелни инсталации на сгради – общинска собственост на територията на район „Южен“- община Пловдив.> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/11/06id029 -Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. ПловдивСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2018/07/18id028 – Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/06/19id027 -Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/06/08id026 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2018/05/04id025 -Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/04/17id024 -Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2018/02/06id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/10/04id022 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/09/11id021 -Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/04/13id020 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/04/07id019 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/04/06id018 -„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/03/22id017 -„Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/02/21id016 -Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2017/02/13id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община ПловдивСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2016/12/05id014 -Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/12/02id012 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив> ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/12/01id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/11/28id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район ЮженОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/11/03id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА СЛЕД 15.04.2016
2016/08/24id009 – Пристройка и реконструкция на детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 груи в УПИ ІІ-354.984,ОДЗ кв.39а, по плана на кв. Коматево, гр. ПловдивДРУГИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
2016/05/30id008 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016