Добре дошли в сайта на Община Пловдив-Район Южен


"Гражданска регистрация"

работно време :

от понеделник до петък

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

 

 

изтегли бланка

1

Удостоверение за раждане-дубликат

бланка

2

Препис-извлечение от акт за смърт

бланка

3

Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние

бланка

4

Удостоверение за семейно положение

бланка

5

Удостоверение за родствени връзки

бланка

6

Удостоверение за идентичност на имената  

бланка

7

Удостоверение за наследници 

бланка

8

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 -

9

Удостоверение за вписване в картотечен регистър на населението

бланка

10

Адресна регистрация на български граждани и чужди граждани с постоянно пребиваване  

бланка

11

Издаване на удостоверение за постоянен адрес 

бланка

12

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

бланка

13

Издаване на удостоверение за раждане -  оригинал

 

14

Издаване на други удостоверения по установени образци

бланка

15

За преписи от документи - за всяка страница

бланка

16

Издаване на справки за лични данни от картотека на лице 

бланка

17

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

бланка

18

Приемане на заявления и издаване на решения по реда на Чл. 19а  от ЗГР за възстановяване на имена

заявление

19

Препотвърждаване на документи от чужбина по КМЧП

заявление 1
 декларация

 

 

 

Copyright © 2009 All rights reserved WR10