Кметът на „Южен“ прие отбора на ОУ „Яне Сандански“

Отборът на ОУ „Яне Сандански“, който завърши на второ място в общинското състезание „Защита при бедствия и извънредни ситуации“, гостува на кмета на „Южен“. Борислав Инчев ги поздрави и им пожела да се представят добре и в Областния кръг на състезанието.  Петте момичета споделиха с кои изпитания са се справили най-лесно и къде им е било най-трудно, както и че доброто им представяне е заради отличната подготовка, която са направили.

Надпреварата се проведе в Информационно-образователния център на Гражданска защита, като в нея взеха участие ученици от 7 и 8 клас от 12 училища от всички райони на града.

Първа копка на нова детска площадка в район „Южен“

Старт на изграждането на поредна нова детска площадка в най-многолюдния пловдивски район – „Южен“ – даде кметът Борислав Инчев. Мястото е в началото на улица „Бугариево“ в района на КОЦ – Пловдив и болница „Света Каридад“ и е от 220 квадратни метра. Изграждането на площадката ще струва около 60 000 лева и тя ще е готова за по-малко от 2 месеца, информира районният кмет. Съгласно изискванията на регионалното министерство ще бъде монтирана задължителната ударопоглъщаща настилка, както и обезопасени няколко вида люлки и други съоръжения за детски игри, а теренът ще бъде ограден. Ще се появят също беседка и достатъчно нови пейки.
„Това е дванадесетата нова детска площадка в „Южен“ от началото на мандата и въпреки това смятам, че сме длъжници на децата при положение, че в района живеят вече 83 хиляди души“ – подчерта Борислав Инчев. Той обясни, че има готови проекти и влезли в сила разрешения за строеж на още 10 подобни съоръжения, като в близките месеци ще бъдат изградени поне още 2 площадки. „Неслучайно сме си поставили децата като приоритет в управлението на района, това трябва да е валидно и за целия град“ –  допълни кметът на „Южен“. Той подчерта, че не спира работата и по изграждането на допълнително улично осветление, тротоари и спортни площадки, като към момента се работи и по 5 нови паркинга в жилищния район.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кметът на район „Южен“ Борислав Инчев уведомява гражданите на района за възможността да се включат в Европейска процедура № BG16М1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” , която стартира в момента. Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация – алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа. Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система, както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа.

В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проектът ще се реализира в два етапа. Крайният срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г. Първият проектен етап е до 31.05.2021 г. Подаването на декларация за съгласие за включване в програмата е с краен срок 31 юли 2019 г. Декларацията може да получите в деловодството на район „Южен“ на адрес: ул. „Македония“№ 73 А, както и в сайта на районната администрация: http://south.plovdiv.bg/

Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището и се подава в деловодството на районната администрация или в PDF формат сканирана може да се изпраща и електронно на електронна поща: signal_ujen@abv.bg . Освен подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене, декларацията може да бъде подадена и в община Пловдив или на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg.

Получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината, като с всеки един от тях ще се сключи договор. По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване при необходимост на допълнителни документи. С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради.

Пълна информация за процедурата: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/l

 

Голям празник, посветен на Деня на водата в район „Южен“

 

В навечерието на световния Ден на водата 22 март административната сграда  на район „Южен“ се изпълни с множество рисунки,  макети и плакати  с изобразени пречиствателни станции, водопади, водни каскади, езера и язовири, речни корита и други водни съоръжения, изработени от учениците на района. Всички тези изделия са направени от естествени материали, като миди, рапани, камъни и листа, както и изкуствени такива: хартия, пластмасови капачки, бутилки, стиропор, стъкло и др.

В обявения конкурс от кмета на район „Южен“ Борислав Инчев взеха участие близо 110 деца, от които бяха излъчени и победителите.

„Радвам се, че толкова много деца се ангажираха с темата на конкурса: „Водата е за всички“ . По този начин те ни показаха своето отношение към околната среда и към природните ресурси, показаха ни колко безценна е водата и  как трябва да я съхраняваме за бъдещите поколения“ – сподели г-н Инчев.

 

 

 

 

НАГРАДИХА ОТЛИЧЕНИТЕ УЧЕНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ В „ЮЖЕН“

Над 30 деца получиха награди в трите категории – рисунка на тема „ Моята България – моята гордост“, есе на тема „Българин да се наричам“ и колективна работа за презентация на тема: „ Знаци на свободата и героизма“ в конкурса, обявен от администрацията на район „Южен“ по случай 3 – ти март. За първите три места всеки получи грамота и медал, а поощрените творби – грамота. Журито беше в състав: доц. д-р Симеон Кацаров – историк, зам. – декан на Историческия факултет на Пловдивския университет „ Паисий Хилендарски“, Евгени Тодоров – журналист и Николай Балдев – художник.

Всеки един от учениците взе участие в организираната от администрацията на район „Южен“ еднодневна екскурзия с богата историческа програма до град Калофер. От Националният  музей „Христо Ботев“ в града изненадаха учениците с интересен исторически тур. По време на обиколката, видимо развълнувани, те задаваха много въпроси към екскурзоводите. Споделиха, че най-интересно и вълнуващо за тях остава посещението в училище „Даскал Ботьо“.

 

Район „Южен“ провокира ученици да търсят знаците на свободата и героизма

Конкурс за рисунка, есе и презентация по повод 141 години от Освобождението на България от османско владичество обявява, за втора поредна година районната администрация на „Южен“. Миналогодишната надпревара премина при изключително голям интерес и активно участие на ученици от всички възрасти и училища. И тази година учениците от начален курс ще работят на тема „Моята България – моята гордост”. Децата от 1 до 4 клас могат да изпращат в районната администрация свои рисунки и есета в срок до 22 февруари. Провокацията към по-големите е есе на тема „Българин да се наричам!“ като индивидуален конкурс, а за класовете, като колективна работа – да изготвят презентация под мотото „Знаци на свободата и героизма”. Презентациите, ще се представят на място в кметството пред жури на 21 и 22 февруари. Всеки клас има право да участва с една презентация до 10 минути, сочи регламентът на състезанието. След като миналата година посетиха Копривщица и Панагюрище, сегашните  победители ще отидат на еднодневна екскурзия до Калофер с организирана историческа програма. Целта на конкурса е още от най – ранна детска възраст децата да бъдат възпитавани в дух на национална гордост и самосъзнание.

В РАЙОН „ЮЖЕН“ ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРКОМЕСТА

В район „Южен“ бяха направени 16 нови паркоместа. На ул. „Кичево“ в отсечката между ул. „Горно Броди“ и ул. „Лазо Войвода“ новите места бяха реализирани с бетонова настилка, а на ул. „Люлякова“ – с пътни ивици.

„С тези действия районната администрация продължава програмата си по осигуряване на нови места за паркиране“ – заяви кметът на район „Южен“ Борислав Инчев.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

за следните групи лица:

  1. Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление през отоплителния сезон 2016/2017г.;
  2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година към м. юни 2018г.;
  3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2017/2018г.;
  4. Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция /м. юни 2018г./
  5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане /м.юни 2018г./
  6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.г.;
  7. Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.

       Акцията ще стартира от 07.01.2019г. (понеделник) и ще продължи до 28.02.2019г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00ч. до 13.00ч. в „Дом за стари хора“ – ул. „Коматевско шосе“ № 28.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 24 кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: спагети, захар, леща, ориз, олио, грах, зрял боб, зелен фасул, гювеч, рибни консерви, лютеница, домати стерилизирани,  конфитюр и др. 

      Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.