Кметът на „Южен“ с конкурси за 140 г. от Освобождението

Кметът на район „Южен“ Борислав Инчев обявява конкурси за ученическо творчество по случай 140 години от Освобождението на България от османско владичество.

Конкурсите са за ученици от 1 до 4 клас – рисунка на тема „Моята България -моята гордост“; за ученици от 7 до 12 клас – есе на тема „Българин да се наричам“ и за ученици от 7 до 12 клас – презентация на тема „Знаци на свободата и героизма“.

Творбите ще се приемат до 20 февруари 2018 г. в кметството на район „Южен“, ул. „Македония“ 73А, а презентациите ще се представят на място в дните от 21 до 23 февруари пред жури от районната администрация.

Кметът на „Южен“ – гост-лектор в ПУ

Кметът на пловдивския район „Южен“ Борислав Инчев бе основен лектор на форум, организиран от Кръжока по публично-правни науки към ПУ „Паисий Хилендарски“. Темата на публичната лекция бяха административно-правните възможности за формиране на местните управленски политики и конкретно – ролята и правомощията на районния кмет като представител на изпълнителната власт.

„С огромно удоволствие приех поканата за форума, за да не остава само на думи идеята за връзката на висшето образование с практиките от реалността. Точно по същата причина вече десети път от началото на мандата ми в районната администрация на „Южен“ стажуват студенти от различни специалности, на които се стремим да демонстрираме как реално функционира местното самоуправление, как е устроена администрацията, как се взимат управленските решения, как се обслужват гражданите и какъв е пътят на документооборота“, коментира след лекцията Борислав Инчев.

ОТКРИВАНЕ НА НОВОТО ОДЗ „РАЛИЦА“ В КВ. КОМАТЕВО

 

Кметът на район „Южен“ Борислав Инчев и кметът на община Пловдив Иван Тотев откриха новото крило на детска градина „Ралица“ в квартал „Коматево“ на улица „Захаридово“ 71. Между сегашната и новата сграда вече е изградена топла връзка, монтирани са слънчеви панели, които да редуцират сметките за топла вода, а за дечицата с двигателни проблеми има рампа, както и асансьор.

Планирано е и газифициране на сградата. Цялата инвестиция е за 1 040 000 лева. В новата сграда на ДГ „Ралица“ са проектирани три входа – по един за двете яслени групи на първия етаж и един общ вход за двете градински групи, разположени на втория етаж. И трите входа са достъпни и чрез наклонена рампа. За всяка яслена група е планирано преддверие, стаи за игра, спални и кухненски бокс с кът за хранене. За всяка градинска група са предвидени методичен кабинет, гардероб за децата, кухненски бокс, занималня с кътове за игри и хранене, и спалня.Сградата е изградена според всички съвременни стандарти – с поставена топлоизолация и монтирана слънчево-колекторна инсталация на покрива. В двора са изградени изцяло нови детски площадки с катерушки, пързалки и други външни елементи за игра, както и просторни зeлени площи.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0209-С001

„АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

18.12.2017 г. от 15.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – община Пловдив,

ул. „Македония“ 73 А, ет. 2

 

Срок на предоставяне на услугите: 21 месеца

Начало на проекта: 01.01.2016 г.

Начало на услугите: 01.04.2016г.

Приключване: 30.11.2017г., КОЙТО СРОК БЕ УДЪЛЖЕН ДО 31.12.2017 Г.

Обща стойност: 499 926,40 лв., от които – 424 938,44 лв. европейско финансиране, 74 988,96 лв. национално съфинансиране.

Специфичните цели СА ПОСТИГНАТИ:

 • Създаден и оборудван бе Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, намиращ се на ул. „Райко Жинзифов“ 10 . Работата в Центъра стартира през м. март 2016 г.
 • От заложените до 120 потребителя, за периода на проекта бяха включени 157 потребителя /лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване/ от район„Южен“. В т.ч. 66 потребителя със социални асистенти и 91 потребителя с лични асистенти, от които 27 са деца и 4 възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване
 • По заложената цел – осигуряване на трудова заетост на 43 лица, общо по проекта са назначени над 90 лица – 12 социални асистенти и 81 лични асистенти, мед. сестра, психолог и рехабилитатор.
 • Предоставено е обучение и супервизия на 96 лица, при заложени 40, предоставящи социални и здравни услуги на потребителите на услуги. Същите са преминали въвеждащо и надграждащо обучение, което ги прави професионалисти, специализирани в предоставянето на здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора.
 • По отношение на добрата обществена осведоменост и активна информационна кампания, ежемесечно се предоставяше информация по проекта на сайта на район „Южен“ и на информационното табло. Перманентно се раздаваха се диплянки и се правеха консултации, с цел ангажиране на целевите групи и социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и гарантиране на правата им;
 • Разработена бе Методика на предоставяне на услугата – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Южен“;
 • Извършваше се периодичен мониторинг и оценка на качеството на предоставяните услуги;
 • Чрез осигуряването на лични и социални асистенти бе гарантирано и равноправното положение на хората с увреждания и самотно живеещи хора, което спомогна за повишаване качеството им на живот в семейна среда;
 • Посредством личните посещения на мед. сестра, психолог и рехабилитатор бе постигнато и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и самотно живеещи хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост;
 • От всички гореизброени дейности бе постигната и следващата цел, а именно: Зачитане на личното пространство и достойнство, съобразяване с индивидуалните потребности на потребителите.

 

            ПЛАНЪТ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА Е ИЗПЪЛНЕН НА 100 %.

 

            ЗА УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, ЕКИПЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ РАЙОН „ЮЖЕН“ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВСЕОТДАЙНОСТ И КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ:

 1. Екип на Центъра за почасово представяне на услугите:
 •   – Весела Ванева – Социален работник;
 • Маргарита Александрова – Сътрудник социална работа.
 1. Персонал на центъра:

           – Детелина Петкова – Медицинска сестра;

           – Стилиана  Ганова – Психолог;

           – Захари Георгиев – Рехабилитатор; 

           – Всички лични и социални асистенти.

           ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРЕЗ 2018 Г., НА 12.12.2017 Г. СА ИЗПРАТЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ /СОЦИАЛНИ И ЛИЧНИ/.

СЪЩО ТАКА СА ПОДГОТВЕНИ БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ СЛЕД 01.01.2018 Г., ОТ ПОТРЕБИТЕЛ И ОТ ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ.

Бланките са качени и на сайта на район „Южен“.

Документите се подават лично в деловодството на районната администрация ,

ул. “Македония” №73 А,  в рамките на работното време.

Допуска се документите да се подават и от упълномощено лице с еднократно пълномощно, прикрепено към заявлението.

 

          РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи;
 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;
 • Осигурена качествена грижа в домашна среда;
 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;
 • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на медико-социални грижи и психологическа подкрепа в семейна среда;
 • Включване в реалния пазар на труда на лица, вследствие осигуряване на грижа в семейството или близки хора;
 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;
 • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на посочените услуги по проекта.

 

Екип по Проекта:

Ръководител от м. януари до декември 2016 г. – Апостол Шопов,

Ръководител от м. януари до декември 2017 г. – Павел Милушев;

Координатор – Росица Теменугова;

Юрист – Севдалина Цветкова;

Счетоводител – Мирослав Дойчев;

Технически сътрудник – Христина Зисова.

 

Информация по проекта ще продължи да се предоставя на информационното табло  и на уебсайта на район «Южен»:   www.south.plovdiv.bg

ДЕЦАТА ОТ ДГ „АЛБЕНА“ ДОНЕСОХА КОЛЕДНИЯ ДУХ В КМЕТСТВОТО НА „ЮЖЕН“

С уникална фолклорна коледна програма децата от ДГ „Албена“, с музикален ръководител Кинче Йонкова, удивиха служители и граждани в кметството на район „Южен“. С много настроение, бурни ръкопляскания и много усмивки гражданите, дошли в администрацията, изгледаха традиционните български обичаи, пресъздадени от децата. И както повелява традицията, зам. кметовете  г-н Павел Милушев и г-н Димчо Петров, зарадваха децата с коледни лакомства.

П О К А Н А

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на заключителната пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „Аз живея независим живот” на район „Южен”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, която ще се проведе на 18.12.2017 г., (понеделник), от 15.00 часа в заседателната зала в административната сграда  на район „Южен“,  ул. „Македония“ No 73A.

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността на район „Южен“- община Пловдив с резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

С уважение, /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

Кмет на район „Южен“

Процедурата за платено паркиране в „Южен“ е в ход

„И в пловдивския район „Южен“ вече тече процедура по отдаване на места за платено местодомуване на леки автомобили“ – съобщи кметът Борислав Инчев. На този етап малко над 30 такива паркоместа са предвидени на новоизградения паркинг на ул. „Одеса“, както и на ул. „Радовиш“ до парк „Белите брези“.

„За местата ще може да се кандидатства до 21 декември 2017 г., като вече има подадени заявления от граждани“ –  припомни Инчев.

Подробна информация относно кандидатстването и необходимите документи може да се получи от интернет сайта на районната администрация на „Южен“ http://south.plovdiv.bg/,  както и в стая № 8 в кметството на ул. „Македония“ № 73 А, етаж. 2.

„Припомням, че има гласувана Наредба от Общински съвет – Пловдив, която е редно да изпълним, а и по този начин ще се предостави и възможност на живущите да си гарантират места за паркиране“, коментира Борислав Инчев, като уточни, че в района непрекъснато се заселват нови домакинства и че изграждането и обособяването на места за паркиране е целенасочена политика още от началото на мандата му като районен кмет.

НОВИ 71 КГ ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ ПРЕДАДОХА В „ЮЖЕН“

Вече година район „Южен“ участва в благородната  инициатива на организацията Here2Help за събиране на пластмасови капачки за рециклиране, а всички приходи се даряват за обществени каузи.

„Благодаря на всички, които се включват в кампанията, като по този начин  всички заедно ще допринесем за съхраняването на околната среда, в която живеем, а оказваме подкрепа за благородни инициативи“ – сподели кметът на „Южен“  Борислав Инчев

В момента от Here2Help търсят следващата кауза, която да подкрепят.

Ако имате идея или кауза, която искате да осъществите, те са готови да я припознаят и да помогнат с реализирането й. За целта изпращайте предложения до тях на имейл: here2help.bg@gmail.com или в страницата им във фейсбук. При подбора ще се взимат предвид следните неща: 1) Колко човека ще бъдат облагодетелствани от идеята; 2) С какво ще допринесе тази идея за облагодетелстваните от проекта; 3) Да се вмества в бюджета, който в момента е все още ограничен.

Администрацията на район “Южен” продължава да съдейства за събирането на капачки. Всички, които искат да се включат, могат да го направят като ги предават в кметството на района  на адрес ул. „Македония“ № 73А.

Акция за раздаването на храсти в район „Южен“

Днес започна раздаването на храсти пред администрацията на район „Южен“, съвместно с ОП „Градини и паркове“ – съобщи зам. – кметът инж. Апостол Шопов.

До 17.12.2017 г. беше срокът за подаване за заявления на живущите в района, които желаят да облагородят своето междублоково пространсто.

От подадените заявления ще бъдат раздадени 4000 бр. храсти, от вида лигуструм и симфорикапус, с които живущите ще разкрасят района преди Коледа.

В случай, че посадъчният материал не достигне и при желание от страна на граждани, ще се осигурят допълнително храсти.

С ъ о б щ е н и е

Със  заповед № 47-РОА-651 от 01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, е определена зона между ул.„Одеса“, ул.„Георги Кондолов“, ул.„Лазар Маринчешки“ и ул.„Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

 1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
 2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
 3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02, със 17 броя места за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на  1 място е в размер на 20лв. (с вкл.ДДС).

Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в диапазона   от 8,30 до 16.30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
 3. Свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор лизинг или наем на МПС
 5. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул.„Македония“ № 73А, гр.Пловдив.

В случаите, когато за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект  има повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия сбор  от  точки, получен по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.
 2. Лизингово леко МПС, при сключен договор за лизинг – 2 т.
 3. Наето леко МПС – 1 т.
 4. Постоянен адрес на територията на община Пловдив – 2 т.
 5. Настоящ адрес на територията на община Пловдив – 1 т.
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т.
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т.
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал.1 – 5 т.
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал.1  – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището – 2 т.
 11. Наемател на жилището – 1 т.

В случаите, когато на първо место има участници с равен  сбор от  точки, се провежда жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгл. чл.8а, ал.4 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, стая № 8 и на телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.