С тържество и състезание в район „Южен“ отбелязаха седмицата на мобилността

На площадката по безопасност на движението в район „Южен“ се проведе състезание с велосипеди под надслов „Заедно стигаме по-далеч“.
В състезанието взеха активно участие ученици от III-ти до VII-ми клас от: ОУ „Яне Сандански“, НУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Бр. Миладинови“. В оспорваната победа голямата награда велосипед, спечели Даниела Трайкова от 3 клас при НУ „Св. Климент Охридски“.

С множество награди, грамоти и медали приключи и другото състезание, което се проведе на ул. „Кичево“- рисунка на асфалт на тема „Движение за живот“ .
„ Бъдете все така упорити, бързи и смели, пазете природата и спортувайте не само за Вас, а и за всички нас“  -пожела кметът на района Борислав Инчев на всички участници.
От производителя на велосипеди: „Максбайк“ ЕООД осигуриха голямата награда-колело, а медалите за първенците бяха предоставени от „Мерит“ ООД.

О Б Я В А съгласно чл. 9 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 47-РОА-573/31.10.2017 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район “Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ или „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите със специалност „Здравни грижи“ или „Административен и здравен мениджмънт“, или специализации в областта на храненето на деца от 0 до 3 години.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

Документите за участие се приемат от 31.10.2017 г. до 16,00 часа на 30.11.2017 год. в фронт-офиса на район „Южен”, ул.“Македония“ 73а;

Лице за контакти: Тони Христова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”, тел. 032/276 107

Списъка на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви на 04.12.2017 г.

на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив

с подкрепата на район „Южен“ – община Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на

09 октомври 2017 г., /понеделник/,

от 8.30 до 13.00 часа в подвижната лаборатория пред административната сграда на районната администрация – ул. „Македония“ 73 А.

      През последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители. С провеждането на планови акции за безвъзмездно кръводаряване се цели да бъде съхранена традицията и да се привлекат младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване.

Всеки, който желае,

може да се включи в тази благородна инициатива.

 

Детски празник в парк „Белите брези“ с театър на открито

Децата от район Южен  изпратиха символично лятото и лятната ваканция с голям празник в парк „Бели брези“.

С участието на Пипи Дългото Чорапче, Розовата фея, Пирата Тити и Арлекините: Анита и Томито, децата се забавляваха, като играха занимателни игри, и бяха поведени в страната на приказните герои.

Всички заедно, макар и с много тъга, изпратиха с песни и много балони лятото, като си пожелаха догодина пак да го посрещнат.

Гост на празника  беше  районният кмет Борислав Инчев и служители от администрацията.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНА КРЕСНА СЛЕД ОПУСТОШИТЕЛНИТЕ ПОЖАРИ НА 24.07.2017 Г.

            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

 Обръщаме се към Вас, С МОЛБА ДА ПОДПОМОГНЕТЕ, с каквото можете, за възстановяване на огромните щети, които нанесе един от най-големите пожари на територията на Република България, а именно в община Кресна.

За всеки, който желае да помогне, предоставяме следната информация от Кмета на община Кресна – г-н Николай Георгиев, с молба за подкрепа, съпричастност и солидарност:

На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894 всички български и чуждестранни граждани и институции могат да получат конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените щети като се включат с парични средства, предметни дарения или доброволен труд.

Банковата сметка, на която могат да се превеждат парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара и преодоляването на щетите е:

ОБЩИНА КРЕСНА
Интернешънъл Асет Банк АД – клон Благоевград
IBAN BG08IABG74588401242700
BIC IABGBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100
ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ.

Община Кресна се обръща с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български физически и юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки).

 

Нова детска площадка в „Южен“

Най-хубавата детска площадка в район „Южен“ официално бе откритаСпециален гост на церемонията днес бе кметът Иван Тотев. Теренът от близо 2 декара край бившия „Камел“ някога е бил двор на подблокова детска градина. След 2002 година е занемарен тотално. След близо 2 месеца непрекъсната работа, обаче, мястото е истински оазис на детските игри.

Инвестицията е за около 100 000 лева, за малчуганите и родителите има беседка, комбинирано съоръжение, пързалка, клатушка. За безопасност и удобство е монтирано осветление. Поставени са 30 пейки, оправени са тротоарните подходи, предстои да се изгради чешмичка, както и поливна система за бъдещите зелени площи – разказа за читателите ни кметът на район „Южен “ Борислав Инчев. Той, обаче, сподели с голямо огорчение и много неприятна случка от неделния ден, когато от оградата на площадката са изкъртени 8 летви и едната вратичка.
Елиминирахме едно сметище, но сега ще трябва да се борим с противообществените прояви, коментира Инчев. Той бе категоричен, че детските площадки продължават да са приоритет на районната администрация. До края на годината трябва да бъде изградена още една на ул. „Лозарска“ 15.
 

Премахнаха 12 гаража в „Южен“

На 4-ти и 5-ти септември се проведе поредна акция по вдигане на незаконни гаражи на територията на район „Южен“. Бяха махнати 12 гаражни клетки на улиците: „Димо Хаджидимов“, „Енисей“, „Поручик В. Стефов“, „Асен Христофоров“, „Кукуш“, „Скопие“ и „Никола Вапцаров“. Заедно с предишната акция са махнати над 20 гаража.
„Причината да премахнем гаражите бе, че те са с изтекло разрешително и натрупани задължения. След акцията длъжниците ще бъдат дадени на ЧСИ за събиране на натрупаните задължения. Това е крайната мярка, която предприемаме и за да се стигне до тук ние многократно сме се свързвали с притежателите на гаражни клетки и сме ги информирали какво следва да направят. Апелирам отново собствениците на места за местодомуване на леко МПС да бъдат редовни платци, за да не се налага да правим подобни акции. Ние като администрация сме длъжни да предприемем всички необходими мерки за събиране на всички задължения, колкото и неприятна задача да е това.“ – коментира кметът на района Борислав Инчев.
Предстои в началото на октомври да се предприеме поредна акция по улиците „Тарас Шевченко“, „Никола Карев“, „Кичево“, „3-ти март“, „Кукуш“, „Пехчево“, „Македония“, „Стефан Стамболов“, „Георги Икономов“, „Братя Бъкстон“ и бул. „Никола Вапцаров“.

НОВ ПАРКИНГ НА УЛ. „Д. ТАЛЕВ“

Нов паркинг с капацитет 63 автомобила бе открит на 02.08.2017 г. от кмета на Район „Южен“ Борислав Инчев и градоначалника Иван Тотев. Той е разположен на ул. „Димитър Талев“, точно срещу бензиностанцията „Хаджията Груев“ и се оказа най-желаният паркинг от всички новоизградени до този момент.

До днес в Районната администрация над 110 души са подали заявления, че искат да наемат паркоместа. Това на практика означава, че е необходимо да се проведе търг, за да се избегне това ще се изчака новата наредба, която трябва да бъде приета в Общинския съвет през септември. 

Борислав Инчев сподели, че е имал не един и два сигнала за това, че на този паркинг вече са избухвали скандали между съседи кой и къде да паркира. 

От 63-те места, 55 ще бъдат пуснати на търг. Други 5 ще бъдат оставени за свободно ползване, а три ще бъдат предоставени за ползване от хора с увреждания. Цялата инвестиция възлиза на 145 хил. лв., в т.ч. изграждането на нови тротоари, ново осветление, дъждоприемни шахти и други прилежащи съоръжения

Нови 95 кг капачки предаде „Южен“

Администрацията на район „Южен“ отново предаде 95 кг пластмасови капачки на главния организатор на кампанията Кирил Гаров.

„Този път събраните капачки бяха доста повече, което ни радва и сме благодарни на всички, които се отзовават и носят капачки за участието в тази благородна инициатива. По този начин всички ние се чувстваме, съпричастни и макар и с малко допринесли за благородна кауза. Събирането продължава и очакваме още съвестни пловдивчани да се включат, като предават своите капачки на ул. „Македония“ № 73 А – в административната сграда на район „Южен“ – сподели зам. кметът на района Павел Милушев