ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА АЛБЕНА ДОНЕСОХА КОЛЕДНИЯ ДУХ В КМЕТСТВОТО НА ЮЖЕН

С празнична фолклорна програма в навечерието на Рождество Христово, коледари и снежинки от група „Слънчеви зайчета“ в детска градина „Албена“ с музикален ръководител Кинче Йонкова, огласиха сградата на район Южен. Те изпълниха коледни песни и стихчета, като наричаха за здраве и берекет.  С много ръкопляскания и усмивки служителите, родителите и гражданите, дошли в администрацията, изгледаха традиционния български обичай. И както повелява традицията, кметът на района Костадин Язов и неговите заместници, зарадваха децата с коледни лакомства. Специален гост беше Виктор Гаров в четвърти клас, който поздрави всички с две изпълнения на гайда.

От 2 Декември 2019 БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти за определени групи лица

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти за следните групи лица:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
  2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;
  3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
  4. Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019г.;
  5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;
  6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
  7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Акцията ще стартира от 02.12.2019г. (понеделник) и ще продължи до 28.02.2020г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00ч. до 13.00ч. в „Дом за стари хора“ – ул. „Коматевско шосе“ № 28. Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 24,570 кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: спагети, захар, леща, ориз, олио, грах, зрял боб, зелен фасул, гювеч, рибни консерви, лютеница, домати стерилизирани,  конфитюр и др.  Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

ПОКАНА за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

ПОКАНА

за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Район „Южен“ на Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея „Проектиране, авторски надзор, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширение-пристройка, рехабилитация и благоустрояване  на дворно пространство и ограда на ДГ „Зорница“ в УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30, по плана на квартал „Христо Ботев-север”, гр. Пловдив“ за включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Информационното събитие ще се проведе на 28.11.2019г. от 15:00ч. в  заседателната зала в административната сграда на район „Южен“, Община Пловдив, находяща се на ул. „Македония“№73А.

Изтегли целият документ от ТУК

От вторник 26.11.2019г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК

Изплащането на възнагражденията на участниците в СИК за ИЗБОРИ 2019 ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ще се осъществява в стая 23, етаж 2, в административната сграда на район „Южен“ всеки работен ден както следва:

 

от 10:15 до 12:00 часа;

от 13:00 до 15:00 часа;

и от 15.15 до 16.30 часа.

Приключи конкурса за изработка на изделие от опаковки в район „Южен“ на тема: „Използвай ме отново“

 

Днес кметът на район „Южен“   г-н Костадин Язов награди  учениците, участвали в конкурса за изработка на изделие от опаковки на тема „Използвай ме отново“, във връзка с отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

В конкурса взеха участие над 140 деца с близо 250 творби: печка, танк, самолет, куче, пингвин, кошче за отпадъци, снежен човек, карта на България , ромска сватба и др. изработени от опаковки, капачки и  пластмасови чашки. Всички те украсиха коридорите на административната сграда,  а комисията бе много затруднена в определянето на  най добрите от тях.

„Благодарим Ви за участието. С  Вашите творби Вие ни паказахте, колко сте загрижени за природата и за земята. Надявам се, че с помощта на Вашите учители и родители ще изградите в себе си едно екологично мислене и за вбъдеще заедно ще променяме света, в които живеем“- коментира  кмета на района Костадин Язов.

Гости на събитието бяха общински съветници от ПП ГЕРБ: г-н Атанас Узунов, г-жа Анета Господинова и г-н Георги Юруков.

 

 

С три пити с мед и сол посрещнаха новия кмет Костадин Язов в район Южен

С три пити с мед и сол посрещнаха новия кмет Костадин Язов в район Южен

 

Отец Йордан от кварталния храм „Света Троица“ отслужи водосвет за здраве и благоденствие на служителите и гостите.
Досегашният кмет Борислав Инчев предаде ключа на Района на г-н Язов и пожела да се продължи с добрите дела към хората. Новоизбрания кмет обеща, че ще умножи доброто, след което се ръкува с всеки един от администрацията си и незабавно пристъпи към делата си.

 

ПРОДЪЛЖАВА ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ „НАЙ-ДОБРОТО ЗА НАШИТЕ ДЕЦА И ОНКОБОЛНИ“

Днес, изпълняващият длъжността кмет на район „Южен“ – г-н Димчо Петров и представители на администрацията на района посетиха  УМБАЛ „Св. Георги“  и връчиха на проф. Иван Иванов – началник на Клиниката по педиатрия и председател на организационния комитет на дарителската кампания,  събраните средства от училищата на територията на район „Южен“ през първия учебен ден. Те се включиха в дарителската кампания „Най – доброто за нашите деца и онкоболни“ за набиране на средства за строителство на нов корпус на територията на база 2, бул. „Пещерско шосе“ № 66.

„Това е една от най – големите дарителски кампании, проведени през последните години в гр. Пловдив. Каузата е добра, защото няма нищо по-ценно от децата на България. Радвам се, че толкова много деца и техните родители, се включиха по време на откриването на учебната година“ – сподели Димчо Петров. Кампанията продължава, поради желанието на родители на ученици за индивидуални дарения по обявената банкова сметка.

Всеки, който желае да помогне за построяването на нова болнична сграда, в която малките пациенти да се чувстват добре, може да го направи с SMS на номер 17 777 с текст на латиница DMS KLINIKA или по сметка: УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, IBAN: BG39 UNCR 7000 1523 3682 66.

Възнагражденията на участвалите в СИК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ВАЖНО   СЪОБЩЕНИЕ ! ! ! 

Възнагражденията на участвалите в СИК в район „Южен“ на Избори за членове на европейския парламент, проведени на 26.05.2019 г., ще започнат да се изплащат както следва:

Понеделник /10.06.2019 г./

от 13.00 до 16.30 ч.

Вторник /11.06.2019 г./ и следващите работни дни:

от 10.15 – до 12.00 ч.

и от 14.00 до 16.30 ч.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ! !

  

Заявления за индивидуална оценка /за предоставяне на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“/

се подават  в Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП-Пловдив/,

приемна на отдел „Индивидуална оценка и ХУСУ“

/„Хора с увреждания и социални услуги“/.

адрес : гр. Пловдив,

бул. „Руски“ № 15, ет. І, стая № 11,

тел. 032/635 397

 

На място, в ДСП-Пловдив, бул. „Руски“ № 15, ет. І, стая № 11, също се предоставят образци /бланки/ на заявленията и допълнителни разяснения към попълването им.

С настоящето Ви информираме предвид зачестилите запитвания от страна на потребители и кандидат-потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда, относно подаване на заявления за индивидуална оценка, във връзка с приключването срока /до 31.08.2019 г./ на споразумението между Агенция за социално подпомагане /АСП/ и район „Южен“ за предоставяне на услугите „личен“ и „социален асистент“ и необходимост от своевременно подаване на заявления за предоставяне на социални услуги в домашна среда за следващ период, т.е. след 01.09.2019 г.

Лицата, които желаят само финансова помощ –  не попълват информацията в раздели от I до VII .

Същата се попълва само, ако лицето посочи, че желае да ползва лична помощ.

По реда на Закона за лична помощ до 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Няма срок за подаване на документите.

Тези, които пожелаят да ползват от 01.09.2019 г. лична помощ, ще се лишат от добавката за чужда помощ за възрастните, а за децата, които получават 930 лв. по чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), ще се намалява сумата им до 380 лв.

Подробно е описано в чл.13 от Закона за лична помощ.