П О К А Н А

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на заключителната пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „Аз живея независим живот” на район „Южен”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, която ще се проведе на 18.12.2017 г., (понеделник), от 15.00 часа в заседателната зала в административната сграда  на район „Южен“,  ул. „Македония“ No 73A.

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността на район „Южен“- община Пловдив с резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

С уважение, /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

Кмет на район „Южен“

Процедурата за платено паркиране в „Южен“ е в ход

„И в пловдивския район „Южен“ вече тече процедура по отдаване на места за платено местодомуване на леки автомобили“ – съобщи кметът Борислав Инчев. На този етап малко над 30 такива паркоместа са предвидени на новоизградения паркинг на ул. „Одеса“, както и на ул. „Радовиш“ до парк „Белите брези“.

„За местата ще може да се кандидатства до 21 декември 2017 г., като вече има подадени заявления от граждани“ –  припомни Инчев.

Подробна информация относно кандидатстването и необходимите документи може да се получи от интернет сайта на районната администрация на „Южен“ http://south.plovdiv.bg/,  както и в стая № 8 в кметството на ул. „Македония“ № 73 А, етаж. 2.

„Припомням, че има гласувана Наредба от Общински съвет – Пловдив, която е редно да изпълним, а и по този начин ще се предостави и възможност на живущите да си гарантират места за паркиране“, коментира Борислав Инчев, като уточни, че в района непрекъснато се заселват нови домакинства и че изграждането и обособяването на места за паркиране е целенасочена политика още от началото на мандата му като районен кмет.

НОВИ 71 КГ ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ ПРЕДАДОХА В „ЮЖЕН“

Вече година район „Южен“ участва в благородната  инициатива на организацията Here2Help за събиране на пластмасови капачки за рециклиране, а всички приходи се даряват за обществени каузи.

„Благодаря на всички, които се включват в кампанията, като по този начин  всички заедно ще допринесем за съхраняването на околната среда, в която живеем, а оказваме подкрепа за благородни инициативи“ – сподели кметът на „Южен“  Борислав Инчев

В момента от Here2Help търсят следващата кауза, която да подкрепят.

Ако имате идея или кауза, която искате да осъществите, те са готови да я припознаят и да помогнат с реализирането й. За целта изпращайте предложения до тях на имейл: here2help.bg@gmail.com или в страницата им във фейсбук. При подбора ще се взимат предвид следните неща: 1) Колко човека ще бъдат облагодетелствани от идеята; 2) С какво ще допринесе тази идея за облагодетелстваните от проекта; 3) Да се вмества в бюджета, който в момента е все още ограничен.

Администрацията на район “Южен” продължава да съдейства за събирането на капачки. Всички, които искат да се включат, могат да го направят като ги предават в кметството на района  на адрес ул. „Македония“ № 73А.

Акция за раздаването на храсти в район „Южен“

Днес започна раздаването на храсти пред администрацията на район „Южен“, съвместно с ОП „Градини и паркове“ – съобщи зам. – кметът инж. Апостол Шопов.

До 17.12.2017 г. беше срокът за подаване за заявления на живущите в района, които желаят да облагородят своето междублоково пространсто.

От подадените заявления ще бъдат раздадени 4000 бр. храсти, от вида лигуструм и симфорикапус, с които живущите ще разкрасят района преди Коледа.

В случай, че посадъчният материал не достигне и при желание от страна на граждани, ще се осигурят допълнително храсти.

С ъ о б щ е н и е

Със  заповед № 47-РОА-651 от 01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, е определена зона между ул.„Одеса“, ул.„Георги Кондолов“, ул.„Лазар Маринчешки“ и ул.„Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

 1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
 2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
 3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02, със 17 броя места за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на  1 място е в размер на 20лв. (с вкл.ДДС).

Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в диапазона   от 8,30 до 16.30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
 3. Свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор лизинг или наем на МПС
 5. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул.„Македония“ № 73А, гр.Пловдив.

В случаите, когато за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект  има повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия сбор  от  точки, получен по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.
 2. Лизингово леко МПС, при сключен договор за лизинг – 2 т.
 3. Наето леко МПС – 1 т.
 4. Постоянен адрес на територията на община Пловдив – 2 т.
 5. Настоящ адрес на територията на община Пловдив – 1 т.
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т.
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т.
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал.1 – 5 т.
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал.1  – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището – 2 т.
 11. Наемател на жилището – 1 т.

В случаите, когато на първо место има участници с равен  сбор от  точки, се провежда жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгл. чл.8а, ал.4 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, стая № 8 и на телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.

Съобщение до заинтересованите лица

Със  заповед № 47-РОА-651/01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02,  е определена зона между ул. „Одеса“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Лазар Маринчешки“ и ул. „Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

 1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
 2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
 3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

17 броя са местата за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на място за местодомуване на леко МПС е в размер на 20лв. (с вкл. ДДС)

           Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в часовия интервал от 08:30 часа до 16:30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
 3. Свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор лизинг или наем на МПС
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул. „Македония“ №73А, гр. Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А,

стая №8 и телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.

С уважение: /п/

инж. Димчо Петров

Зам.-кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

Изготвил: /п/

инж. Стела Събева

Гл. инспектор СД на район „Южен“ – Община Пловдив

С тържество и състезание в район „Южен“ отбелязаха седмицата на мобилността

На площадката по безопасност на движението в район „Южен“ се проведе състезание с велосипеди под надслов „Заедно стигаме по-далеч“.
В състезанието взеха активно участие ученици от III-ти до VII-ми клас от: ОУ „Яне Сандански“, НУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Бр. Миладинови“. В оспорваната победа голямата награда велосипед, спечели Даниела Трайкова от 3 клас при НУ „Св. Климент Охридски“.

С множество награди, грамоти и медали приключи и другото състезание, което се проведе на ул. „Кичево“- рисунка на асфалт на тема „Движение за живот“ .
„ Бъдете все така упорити, бързи и смели, пазете природата и спортувайте не само за Вас, а и за всички нас“  -пожела кметът на района Борислав Инчев на всички участници.
От производителя на велосипеди: „Максбайк“ ЕООД осигуриха голямата награда-колело, а медалите за първенците бяха предоставени от „Мерит“ ООД.

О Б Я В А съгласно чл. 9 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 47-РОА-573/31.10.2017 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район “Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ или „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите със специалност „Здравни грижи“ или „Административен и здравен мениджмънт“, или специализации в областта на храненето на деца от 0 до 3 години.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

Документите за участие се приемат от 31.10.2017 г. до 16,00 часа на 30.11.2017 год. в фронт-офиса на район „Южен”, ул.“Македония“ 73а;

Лице за контакти: Тони Христова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”, тел. 032/276 107

Списъка на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви на 04.12.2017 г.

на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив

с подкрепата на район „Южен“ – община Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на

09 октомври 2017 г., /понеделник/,

от 8.30 до 13.00 часа в подвижната лаборатория пред административната сграда на районната администрация – ул. „Македония“ 73 А.

      През последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители. С провеждането на планови акции за безвъзмездно кръводаряване се цели да бъде съхранена традицията и да се привлекат младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване.

Всеки, който желае,

може да се включи в тази благородна инициатива.