ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

         ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ЗОП, ВР. РЕШЕНИЕ №605/23.07.2020 г. ПО ПРЕПИСКА № КЗК – 391/2020 г. НА КЗК

 

Дата и час на публикуване: 01.06.2020 12:46

Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Спряна (Образувано производство № КЗК/391/2020 по Жалба № ВХР-1041-19.06.2020 г., с искане за спиране на производството)
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Изпълняват се периодични доставки на мляко и млечни продукти, определени по вид, спецификации и прогнозни количества в техническата спецификация по конкретната обществена поръчка, по заявка на Възложителя или крайния получател, до адреса на складовите помещения на крайните получатели, определени в проекта на Договор за възлагане на обществена поръчка. Естеството и количествата на доставяните продукти са както следва:

1. Краве кисело мляко, произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3.6% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие с БДС 12:2010 или екв., доставяно в пластмасови кофички по 0,400кг. – 25434 бр.;

2. прясно краве мляко, Произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки от 1л – 33730 литра;

3. Прясно краве мляко, произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3,2% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки от 1л – 200 литра;

4. Сирене, Бяло, саламурено, узряло, 100% краве мляко. Доставка на вакуумирани разфасовки над 1 кг , произведено в съответствие с БДС 15:2010 или екв. – 180 кг.;

5. Кашкавал, 100% краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки над 1 кг., произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. – 100 кг.;

6. Кашкавал, 100% краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг., произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. – 80 кг.;

7. Кашкавал, 100% краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг., произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. Максимално съдържание на сол 2% – 1600 кг.;

8. Сирене, Бяло, саламурено, узряло, 100% краве мляко. Доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг , произведено в съответствие с БДС 15:2010 или екв. – 3020 кг.;

9. Масло, Произведено от 100% сурово краве мляко, доставка на разфасовки от 0,125кг. до 0,500кг, без добавени растителни мазнини, в съответствие с европейските регламенти – 1800 кг.;

10. Извара, Произведена от 100% краве мляко, доставка на разфасовки от 0,500кг. до 1 кг., без сол, без добавени растителни мазнини, произведено в съответствие с европейските регламенти – 200 кг

Номер на преписка в АОП: 01418-2020-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 164374,43лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/6/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

 

Решение Но.2 за прекратяване на ОП и Обявление за възлагане на ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обявление и решение за изменение и допълнителна информация

ESPD1

Декларация за конфиденциалност по чл 102 ЗОП

Документация ОП Мляко и млечни

ЕЕДОП

Обявление за поръчка

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Решение за откриване

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МЛЯКО МЛЕЧНИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценово предложение – ОБРАЗЕЦ 2

Информация при производство по обжалване

 

Съпътстващи документи