Инвестиционно предложение за изграждане на нов сондажен кладенец с дълбочина 20 м, в поземлен имот с ИД 56784.536.1014 в землището на гр. Пловдив

Изтегли повече информация:

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС