УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на район „Южен“–Община Пловдив Ви информира, че Заявления за издаване на Разрешения за ползване на място–общинска собственост чрез поставяне на преместваем обект с кампаниен характер–продажба на мартенички, ще се приемат от 09.01.2020г., стая №8 – „Стопански дейности“(за уточняване на място), след което в деловодството на район „Южен“.