ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

 

ВАЖНО   СЪОБЩЕНИЕ ! ! !

 

Възнагражденията на участвалите в СИК в район „Южен“, на Избори за членове на европейския парламент проведени на 26.05.2019 г. ще започнат да се изплащат както следва:

Понеделник /10.06.2019 г./

от 13.00 до 16.30 ч.

Вторник /11.06.2019 г./ и следващите работни дни:

от 10.15 – до 12.00 ч.

и от 14.00 до 16.30 ч.