От днес функционира нова детска площадка в район „Южен“. Тя се намира на ул.“Поручик Въльо Стефов“ до бл. 1114. Площадката разполага с пързалка, люлки, клатушки, беседка, пейки, подходи до входовете и ново осветление. Спазени са всички изисквания на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Детската площадка е третата, която се изгради тази година и тринадесетата за последните три години.

„И през тази година приоритет за администрацията са децата, парковете и местата за игра. Правейки подобни детски площадки ние, освен че откриваме места, на които да играят и да се забавляват децата, а и спираме евентуалното застрояване на зелените площи в района“ – каза районният кмет Борислав Инчев.