Изцяло изграден и реконструиран е тротоарът по ул. „Петър Васков“ до ДЯ „Слънчо“ в район „Южен“. По цялото продължение на южната страна на яслата е направена нова тротоарна настилка и са монтирани анти-паркинг колчета с цел осигуряване на защитена и безопасна среда за децата и родителите.

„С изграждането на тротоара пред детската ясла продължаваме да работим по осигуряване на сигурни и безопасни тротоари в близост до детски градини, ясли и училища“ , сподели районният кмет Борислав Инчев.

Колчета, възпрепятстващи качването на автомобили, има и пред  ДГ „Зорница“ на същата улица.

До момента в района са монтирани над 500 броя анти-паркинг колчета, като по-голямата част от тях са в близост до детски заведения.