МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ВТОРА РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ПЛОВДИВ

Рег. № 962, екз. № …….

                         21.11.2018 г.

ДО

КМЕТА НА

РАЙОН ЮЖЕН

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с настъпилия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБЗН – МВР, е разработена брошура на тази тематика. Желанието на органите за пожарна безопасност и защита на населението е да бъде извършена мащабна информационно – разяснителна кампания за намаляване предпоставките за възникване на пожари.

В тази връзка, приложено изпращам Ви изготвената брошура във формат .jpg, с молба същата да бъде качена на сайта на общината, за да може да достигне до по-голям брой хора.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Брошура – 8 файла; формат .jpg

ИФЗ НАЧАЛНИК:   / п /

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

Румен Държиков

/съгл. з-д 1047з-572/ 19.11.2018 г./