В район „Южен“ бяха вдигнати нови три автомобила, излезли от употреба. Те се намираха на следните адреси – ул. „Дамяница“ № 2, ул. „Константин Нунков“ № 9 и №11. Вдигането им е в изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив. Колите бяха с изтекъл срок за технически преглед и със залепени предписания от 90 календарни дни, както е указано в наредбата.

„Даваме толеранс от три месеца, в който собствениците на излезли от употреба автомобили да вземат мерки по преместване и освобождаването на общинските терени. Това може да стане като се предаде транспортното средство на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Друга опция е колата да бъде преместена в частен имот.“ – сподели кметът на района Борислав Инчев.

През изминалата 2017 година в район „Южен“ са поставени общо 139 предписания, от тях 24 излезли от употреба автомобила са репатрирани. Към днешна дата през 2018 година поставените предписания са 93 броя, а принудително премахнатите автомобили са 11 бр.

От районната администрация приканват гражданите които забележат изоставени автомобили да сигнализират в отдел „Екология“ на телефон: 032/276-140, 032/276-131.