ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА НИКОЛА ПЕТРОВ СИРОМАШКИ

 

 

На основание Определение № 2403/12.03.2018г. по гр. дело № 3502/2018г. по описа на ПРС – XIII гр.състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване чрез разлепване на подходящо място в Община Пловдив – район „Южен“ молбата на Лиляна Петрова Войникова за обявяване смъртта на нейния брат Никола Петров Сиромашки, за когото няма вест от 2012 включително, но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителката Лиляна Петрова Войникова моли да се обяви смъртта на Никола Петров Сиромашки и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Никола Петров Сиромашки е роден на 15.03.1954г. е с последно известен постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 17.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Лиляна Петрова Войникова, Атанаска Руменова Сиромашка, Петър Руменов Сиромашки и Антоанета Иванова Джорджевич.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Никола Петров Сиромашки е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

Началник отдел „ГРАО“  /п/