Днес в администрацията на район „Южен“ се откри изложба, посветена на Световния ден на водата 22 март, организирана от кмета на района Борислав Инчев на тема: „Отговорът е в природата“.

Със своите 46 бр. рисунки и макети, учениците от училищата в района показаха своето екологично мислене и действия,  как да пестим водата и да я опазим чиста.

Всички участници получиха грамоти от заместник –  кмета на района инж. Апостол Шопов, а рисунките и макетитe ще участват утре в Общоградския хепънинг,  организиран от Община Пловдив, В и К – Пловдив, РИОСВ и Басейнова дирекция ИБР от 11.00 часа в спортната зала на СУ „Св. Патриарх Евтимий“.