На 7-ми март от 10 ч. в районната администрация в „Южен“ ще се осъществи жребият за местата за местодомуване на леко МПС за обявената схема до бензиностанция „Хаджията Груев“. Тринадесет са местата, за които ще се борят по двама човека, останалите четиридесет и двама кандидати получават правото да ползват място поради събрания по-голям брой точки, а за свободно ползване остават осем места, от които три за лица с намалена работоспособност. Представителите на медии, които имат желание да отразят жребия, да заповядат в заседателната зала на район „Южен“.