В район „Южен“  продължават акциите в  изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив. Колите са разположени на терени общинска собственост в района и са на следните адреси:

– ул. „Константин Нунков“ – 3 бр.
– ул. „Одеса“ – 1 бр.
– ул. „Академик Петър Динеков“ – 1 бр.
– ул. „Георги Кирков“- 2 бр.
– ул. „Ран Босилек“- 1 бр.
– ул. „Асен Христофоров“ -1 бр.
– ул. „Дамяница“ -1 бр.

„От предварителния извършен обход на еколозите от района днес бяха облепени 10 бр. излезли от употреба МПС. От  датата на предписанието поставено на колата тече тримесечен срок, в който собствениците им могат да ги вдигнат сами и да ги преместят в частен имот или да ги предадат за скрап. Ако това не се случи, колите ще бъдат принудително репатрирани на отредените за целта места“- обясни кметът на район „Южен“ Борислав Инчев.

Облепването ще продължи  и на 16.02.2018 г..

Телефоните,  на които гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Южен“ -отдел „ЕЗОСД“ – 032/276-131, 032/276-140.